آموزش قرآن

حفظ غیر حضوری قرآن آموزش تخصصی حفظ قرآن

آموزش نهج البلاغه

حفظ غیر حضوری و آموزش تخصصی نهج البلاغه

آموزش قرآن

1 - روخوانی و روان خوانی
2 - حفظ
3 - مفاهیم
4 - صوت و لحن
5 - ترتیل

آموزش تجوید

سطح 1 آموزش تلفظ حروف (ده حرف ویژه) پیش نیاز (روان خوانی و فصیح خوانی) سطح 2 آموزش صفات حروف سطح 3 آموزش احکام حروف (1) سطح 4 آموزش احکام حروف (2) سطح 5 همزه وصل- طرق وقف- قرائات خاص

آموزش نهج البلاغه

1 - حفظ غیر حضوری
2 - آموزش تخصصی حفظ
3 - دوره مفاهیم

آموزش صحیفه سجادیه

1- شناخت صحیفه سجادیه 2- اهمیت دعا در زندگی 3- شرح 54 دعای صحیفه

همکاران ما